شرکت توسعه قوای محرکه دینا

شرکت توسعه قوای محرکه دینا

شرکت توسعه قوای محرکه دینا در سال 1391 به منظور تخصصی نمودن فعالیتهای الکترونیکی خود در حوزه قوای محرکه خودرویی اقدام به تاسیس شرکت دینا الکترونیک نموده است تا پاسخگوی بخشی از نیاز خودروسازان در زمینه تامین خدمات و قطعات الکترونیکی خودرو باشد .

محور اصلی فعالیتهای شرکت به شرح ذیل می باشد:
- طراحی و ساخت تجهیزات و سامانه های آزمون قوای محرکه , قطعات و مجموعه های وابسته به آن
- ارائه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری در زمینه توسعه، آزمون و تحلیل قوای محرکه خودرویی و غیر خودرویی و مجموعه های وابسته به آن
- طراحی، توسعه و تامین قوای محرکه و قطعات مرتبط به آن
- آموزش در زمینه تعمیرات اساسی قوای محرکه شامل موتور و گیربکس های خودرویی و غیر خودرویی
موسسان این شرکت بیش از یک دهه در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی، طراحی، آزمون و راه اندازی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با موضوع قوای محرکه خودرویی و غیرخودرویی تجربه دارند.

جستجو