بستر آزمون موتور خودروهای برقی

.

tectos
E-traction-test-bed

.

بستر آزمون موتورهای الکتریکی برای آزمون موتورهای خودروهای برقی تا سرعت 20.000 دور بر دقیقه طراحی و ساخته شده است این دینامومتر به موتورتحت آزمون با استفاده از کوپلینگ مدل t800 و یاتاقان میانی tzle9000 متصل می گردد.

.

فلنج اتصالی به موتورالکتریکی با استفاده از آب خنک کاری شده و فضای بین موتور الکتریکی و فلنج اندازه گیری گشتاور با هوا خنک کاری می گردد. برای بررسی بهتر وضعیت عملکرد حساسه های دما در محل های مناسب در نظر گرفته شده است.

.

در این بستر آزمون موتور الکتریکی امکان بهره گیری از اتاق آکوستیک صدا در اطراف آن و یا اتاق ایجاد شرایط محیطی بر اساس نیاز مشتری وجود دارد.

.

.


دانلود  

tETraktion_Infoblatt_EN_201706_WebA4.zip ●

.

.