تجهیزات آزمون موتور

cropped-Hoviyat.png.

شرکت توسعه قوای محرکه دینا (Dina Motors) سازنده و ارائه دهنده تجهیزات تست موتور می باشد، این فعالیت ها علاوه بر حوزه های اتومبیل سازی، در حوزه های غیر خودرویی مانند دریایی و هوایی نیز موثر بوده است. ما کمک می کنیم تا برای تحقیقات روی موتور، شرایط کاری واقعی را به داخل آزمایشگاه ها بیاورید. تجهیزات دقیق تست، به همراه اتوماسیون قدرتمند موتور آزما، امکان شبیه سازی و بررسی رفتار موتور در تمام شرایط واقعی کارکرد را در آزمایشگاه برای شما مهیا نموده و این برتری را به شما نشان می دهد تا زمان توسعه و تولید محصولات جدید و پیچیده را کاهش دهید.