جعبه دنده مجازی

.

tectosTransmission-Dummies

.

سامانه های انتقال قدرت پیشرفته معمولا دارای جعبه دنده های بسیار پیچیده می باشند که روی عملکرد موتورهای احتراق داخلی تاثیر زیادی دارند . از طرفی موتورها نیاز دارند که همیشه تاثیرات سامانه های انتقال قدرت روی آنها وجود داشته باشد تا آزمونهای موتور واقعی تر شوند از طرفی دیگر تاکنون با توجه به تاثیر زیاد خود جعبه دنده روی نتایج آزمون و محدود کردن فعالیت های آزمون  هنوز نمی توان از جعبه دنده در حین آزمون استفاده نمود.

.

بعنوان نمونه در سامانه  جعبه دنده اتوماتیک  رفتار مبدل گشتاور میتواند تاثیر زیادی روی عملکرد موتور ایجاد نماید و استفاده از آن در اتاق آزمون و در حین آزمون بدون جعبه دنده اتوماتیک نیاز به ساخت تجهیزات و فعالیت قابل ملاحظه دارد .

.

برای حل این مشکل ، یک جعبه دنده  مصنوعی طراحی  و ساخته شده است که شامل یک بدنه ساده و محور اصلی میباشد. برای آزمونهای پیشرفته تر  حتی امکان سامانه های جداشونده نیزروی آن وجود دارد .

.

.


دانلود  

tEVA110.pdf
tEVA200.pdf

.

.