سامانه اتصال سریع کوپلینگ (دستی)

.

tectosManual-docking-system

.

سامانه اتصال کوپلینگ دستی در شرایطی که نمی توان از روشهای اتصال خودکار به خاطر محدودیت فضایی و امکاناتی استفاده نمود پیشنهاد میگردد. در این سامانه اتصال دو سمت کوپلینگ توسط اپراتور انجام میگردد.

.

.

سامانه اتصال سریع کوپلینگ (خودکار)

.

tectos

Automatic-docking-system

.

سامانه اتصال کوپلینگ خودکار می تواند موتور و مجموعه انتقال قدرت را بصورت خودکار به بستر آزمون متصل نماید. این طراحی ممتاز قابلیت اتصال 100 درصد را بدون استفاده از مکانیزم های پیچیده مهیا می نماید و علاوه بر اتصال عالی موتور و سامانه ها به موتور یک آزمون و نتایج صحیح را تضمین می نماید.

.

.


دانلود  

tDock100.pdf ●
tDock900.pdf ●
tDock1000.pdf ●
tDock1500.pdf ●

.

.