محصولات شرکت TANDELTA

سنسور کیفیت روغن شرکت TANDELTA بر اساس بالاترین و دقیق ترین استانداردها طراحی شده است. این سنسور قابلیت پایش دقیق و سریع هرگونه روغنی را در تجهیزات شما ایجاد نموده و بر اساس شیوه های خاص این شرکت می تواند یک دید کامل 360 درجه  از چگونگی کارکرد روغن در تجهیزات داشته باشید. شرکت دیناموتور نماینده رسمی شرکت TANDELTA انگلیس در ایران می باشد.
images