کوپلینگ های الاستومری

.

tectos
Elastomer-Couplings

.

با استفاده ازلاستیک های بسیار نرم می توان کوپلینگ های مخصوص  تولید نمود که سختی بسیار پایین و قابلیت دمپینگ بسیار بالا را دارند. برای انتقال قدرت موتورهای رفت و برگشتی نیاز به انعطاف بسیار مناسب در لاستیک دمپرها می باشد تا بتوان ابعاد کوپلینگ ها را بهینه انتخاب نمود.

.

این کوپلینگ ها در اتاقهای آزمون تست موتور برای آزمون موتورهای سبک و سنگین کاربرد دارند.

.

.


دانلود  

t600.pdf ●
t650.pdf ●

.

.