Archive For The “محصولات tectos” Category

بستر آزمون موتور خودروهای برقی

بستر آزمون موتور خودروهای برقی

بستر آزمون موتور خودروهای برقی

.

tectos
E-traction-test-bed

.

بستر آزمون موتورهای الکتریکی برای آزمون موتورهای خودروهای برقی تا سرعت 20.000 دور بر دقیقه طراحی و ساخته شده است این دینامومتر به موتورتحت آزمون با استفاده از کوپلینگ مدل t800 و یاتاقان میانی tzle9000 متصل می گردد.

.

فلنج اتصالی به موتورالکتریکی با استفاده از آب خنک کاری شده و فضای بین موتور الکتریکی و فلنج اندازه گیری گشتاور با هوا خنک کاری می گردد. برای بررسی بهتر وضعیت عملکرد حساسه های دما در محل های مناسب در نظر گرفته شده است.

.

در این بستر آزمون موتور الکتریکی امکان بهره گیری از اتاق آکوستیک صدا در اطراف آن و یا اتاق ایجاد شرایط محیطی بر اساس نیاز مشتری وجود دارد.

.

.


دانلود  

tETraktion_Infoblatt_EN_201706_WebA4.zip ●

.

.

سامانه اتصال سریع کوپلینگ

سامانه اتصال سریع کوپلینگ

سامانه اتصال سریع کوپلینگ (دستی)

.

tectosManual-docking-system

.

سامانه اتصال کوپلینگ دستی در شرایطی که نمی توان از روشهای اتصال خودکار به خاطر محدودیت فضایی و امکاناتی استفاده نمود پیشنهاد میگردد. در این سامانه اتصال دو سمت کوپلینگ توسط اپراتور انجام میگردد.

.

.

سامانه اتصال سریع کوپلینگ (خودکار)

.

tectos

Automatic-docking-system

.

سامانه اتصال کوپلینگ خودکار می تواند موتور و مجموعه انتقال قدرت را بصورت خودکار به بستر آزمون متصل نماید. این طراحی ممتاز قابلیت اتصال 100 درصد را بدون استفاده از مکانیزم های پیچیده مهیا می نماید و علاوه بر اتصال عالی موتور و سامانه ها به موتور یک آزمون و نتایج صحیح را تضمین می نماید.

.

.


دانلود  

tDock100.pdf ●
tDock900.pdf ●
tDock1000.pdf ●
tDock1500.pdf ●

.

.

کوپلینگ های دو مرحله ای

کوپلینگ های دو مرحله ای

کوپلینگ های دو مرحله ای

.

tectos
Multi-Stepped-Couplings

.

کوپلینگ های دو مرحله ای برای شرایطی که دارای ارتعاشات غیر خطی تدریجی می باشد مناسب می باشد و در هر مرحله با توجه به نیروی انتقالی فنر خاص وارد عملکرد می شود این فنر یا در فلز و یا در لاستیک جا گذاری می گردد.

.

در این کوپلینگ ها در بارهای پایین فنر کوپلینگ وارد مدار شده و باتوجه به سختی پیچشی پایین دارای عملکرد مناسبی می باشد. با افزایش بار انتقالی به مرور زمان دمپرهای لاستیکی وارد کارکرد شده و مانند کوپلینگ با سختی بالاتر نیرو را منتقل می نمایند.

.

.


دانلود  

کوپلینگ فنرقوسی t3000 ●

.

.

کوپلینگ با فنر های قوسی

کوپلینگ با فنر های قوسی

کوپلینگ با فنر های قوسی

.

tectos
Arc-Spring-Couplings

.

طراحی این کوپلینگ ها بگونه ای میباشد که می توان به سختی های پیچشی بسیار پایین و قابلیت ضریب دمپینگ بسیار بالا دست پیدا نمود فنرهای خمیده در داخل آن مانند یک دمپر لاستیکی عمل نموده و میتواند مانند یک فلایویل دو جرمی برای کاربردهایی که دارای ارتعاش غیرخطی می باشند استفاده نمود.

.

این کوپلینگ دارای رفتار دمپینگ بسیار عالی و قابلیت الاستیک بسیار بالا می باشند که نسبت به دما نیز وابستگی کمی دارد. در این کوپلینگ ها میزان سختی پیچشی با استفاده از نوع فنر های بکار برده شده در داخل آن کنترل می گردد.

.

.


دانلود  

کوپلینگ فنرقوسی t2100 ●
کوپلینگ فنرقوسی t2200 ●
کوپلینگ فنرقوسی t2300 ●
کوپلینگ فنرقوسی t2400 ●
کوپلینگ فنرقوسی t2500 ●

.

.

کوپلینگ پنجه ای

کوپلینگ پنجه ای

کوپلینگ پنجه ای

.

tectos
Elastic-Couplings

.

کوپلینگ های پنجه ای از سه المان تشکیل شده است، این کوپلینگ ها دارای وزن نسبتاً پایین وقابلیت دمپینگ بالا  و از طراحی ساده  در آن استفاده شده است. با توجه به نوع طراحی آن تعمیر و نگهداری آن نیز ساده می باشد.

.

با توجه به نیاز هر مجموعه آزمون می توان با تغییردر سختی المان های لاستیکی آن سختی پیچشی و طریب دمپینگ مورد نظر را در آن ایجاد نمود.

.

.


دانلود  

کوپلینگ پنجه ای سرعت بالا t1000-400 ●
کوپلینگ پنجه ای t1000-800 ●
کوپلینگ پنجه ای t1000-1500 ●
کوپلینگ پنجه ای سنگین کار t1000-4000 ●

.

.

کوپلینگ های الاستومری

کوپلینگ های الاستومری

کوپلینگ های الاستومری

.

tectos
Elastomer-Couplings

.

با استفاده ازلاستیک های بسیار نرم می توان کوپلینگ های مخصوص  تولید نمود که سختی بسیار پایین و قابلیت دمپینگ بسیار بالا را دارند. برای انتقال قدرت موتورهای رفت و برگشتی نیاز به انعطاف بسیار مناسب در لاستیک دمپرها می باشد تا بتوان ابعاد کوپلینگ ها را بهینه انتخاب نمود.

.

این کوپلینگ ها در اتاقهای آزمون تست موتور برای آزمون موتورهای سبک و سنگین کاربرد دارند.

.

.


دانلود  

کوپلینگ الاستیک t600 ●
کوپلینگ الاستیک t650 ●

.

.

کوپلینگ های قابل انعطاف

کوپلینگ های قابل انعطاف

کوپلینگ های قابل انعطاف

.

tectos
Elastic-Couplings

.

با توجه به طراحی این کوپلینگ ها در شرایط مختلف می توانند عدم هم مرکزی محورهای طولی و شعاعی همانند عدم هم محوری شعاعی را تحمل نمایند . این کوپلینگها معمولا دارای دمپرهای لاستیکی و یا دارای فنر های فلزی خمیده شده می باشند همچنین در بعضی از شرایط خود محور کوپلینگ ها نیز بصورت هزار خاری و دارای قابلیت انعطاف طولی طراحی و ساخته می گردد تا شرایط ارتعاش و ضربه را کاهش داده و از ایجاد پدیده رزونانس نیز جلوگیری بعمل آورد.
کوپلینگ جدا شونده

کوپلینگ جدا شونده

کوپلینگ جدا شونده

.

tectos
Separating-Couplings

.

کوپلینگ جدا شونده شامل یک محور نری و یک سامانه اتصال سریع بهینه سازی شده می باشد.

.

در این دستگاه یک سامانه اندازه گیری دمای یاتاقانها و پایش سرعت یاتاقان و ارتعاشات یاتاقان استفاده شده است. با استفاده از این دستگاه شما می توانید در هر زمان سامانه انتقال قدرت را جدا نمایید بدون اینکه اطلاعات مهم و حساس از بین بروند.

.

.


دانلود  

tPIA.pdf ●

.

.

جعبه دنده مجازی

جعبه دنده مجازی

جعبه دنده مجازی

.

tectosTransmission-Dummies

.

سامانه های انتقال قدرت پیشرفته معمولا دارای جعبه دنده های بسیار پیچیده می باشند که روی عملکرد موتورهای احتراق داخلی تاثیر زیادی دارند . از طرفی موتورها نیاز دارند که همیشه تاثیرات سامانه های انتقال قدرت روی آنها وجود داشته باشد تا آزمونهای موتور واقعی تر شوند از طرفی دیگر تاکنون با توجه به تاثیر زیاد خود جعبه دنده روی نتایج آزمون و محدود کردن فعالیت های آزمون  هنوز نمی توان از جعبه دنده در حین آزمون استفاده نمود.

.

بعنوان نمونه در سامانه  جعبه دنده اتوماتیک  رفتار مبدل گشتاور میتواند تاثیر زیادی روی عملکرد موتور ایجاد نماید و استفاده از آن در اتاق آزمون و در حین آزمون بدون جعبه دنده اتوماتیک نیاز به ساخت تجهیزات و فعالیت قابل ملاحظه دارد .

.

برای حل این مشکل ، یک جعبه دنده  مصنوعی طراحی  و ساخته شده است که شامل یک بدنه ساده و محور اصلی میباشد. برای آزمونهای پیشرفته تر  حتی امکان سامانه های جداشونده نیزروی آن وجود دارد .

.

.


دانلود  

tEVA110.pdf
tEVA200.pdf

.

.

Go Top