آموزش کاربردی، نگهداری و تعمیرات اساسی موتور

amoozesh

یکی از خدمات فنی و مهندسی در حوزه موتور ارایه آموزش های تخصصی در خصوص نیازمندی های مشتریان برای انواع موتورهای احتراق داخلی می‏باشد شرکت توسعه قوای محرکه دینا با توجه به دانش مناسب در خصوص موتور آماده است تا نیاز سازمان ها و صنایع مختلف را برای بستر سازی و آموزش اثربخش روی هرگونه موتور مورد نیاز مشتریان برگزار نماید در این برنامه آموزش اثربخش علاوه بر آموزش های کاربری و تعمیرات اساسی نیازمندی‏های جانبی مانند مستندات، پوسترها و کتابچه‏های فنی نیز تهیه و در اختیار کاربران قرار می‏گیرد.

  • آموزش تعمیرات اساسی موتور یاماها 250
  • آموزش تعمیرات اساسی یاماها 350
  • آموزش تعمیرات اساسی ایزوتا 1312
  • آموزش تعمیرات اساسی سیتک 820
  • آموزش تعمیرات اساسی گیربکس موتورهای دریایی
  • پوسترهای تحلیل خرابی
  • پوسترهای تعمیرات اساسی
  • دفترچه‏های همبندی موتور