افتتاح اتاق آزمون شماره ۳ آزمایشگاه دینا موتور – با انجام آزمون های COP

.

test-cell3.

اتاق آزمون شماره 3 به عنوان یکی از اهداف توسعه ای آزمایشگاه دیناموتور در سال 96 با همت کارشناسان و متخصصان این شرکت مورد اجرا و بهره برداری قرار گرفت و بار دیگر نشان ساخت ایران بر روی این اتاق ها ثبت گردید.
هدف از آزمون های COP اندازه گیری توان موتور خودرو و مقایسه آن با توان اعلام شده توسط سازنده می باشد تا از صحت توان اعلام شده اطمینان حاصل شود. آزمایشگاه دیناموتور به عنوان متولی آزمون های COP در کشور و به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد در این آزمون، هم اکنون در حال ارائه خدمت به خودروسازان داخلی و خارجی می باشد.

.

این اخبار در اینستاگرام:

https://goo.gl/wqyNML