انجام آزمون برروی موتور خودروی KIA – CERATO 2000

Cerato 2000

.

 در آزمایشگاه دیناموتور پس از انجام انواع آزمون های موتوری بر روی انواع موتورهای داخلی و خارجی، این بار ، موتور خودروی CERATO  با حجم 2000سی سی محصول شرکت خودروسازی KIA تحت آزمون قرار گرفت . این خودرو هم اکنون توسط گروه خودروسازی سایپا در ایران به تولید می رسد.

.

این آزمایشگاه توانمندی تعریف و اجرای انواع آزمون های عملکردی و دوام را بر اساس نیاز مشتریان دارا می باشد.