انجام آزمون تمام بار برروی موتور خودروی برلیانس Brilliance

انجام آزمون تمام بار برروی موتور برلیانس  Brilliance

.

Brilliance

.

این بار آزمون تمام بار را برروی موتور خودروی برلیانس (Brilliance) انجام داده ایم، این خودرو هم اکنون در گروه خودروسازی سایپا به تولید می رسد.

.

آزمایشگاه دیناموتور توانمندی تعریف و اجرای انواع آزمون های عملکردی و دوام را بر اساس نیاز مشتریان دارا می باشد.
Go Top