شرکت توسعه قوای محرکه دینا از سال 1389 تا کنون در حوزه مهندسی معکوس، طراحی و ساخت قطعات پیچیده موتوری و غیرموتوری با به کارگیری مهندسین متخصص، خدمات ارزشمندی به مشتریان خود ارائه نموده است. هدف ما تامین نیاز مشتریان در حوزه صنعت با بالاترین کیفیت است. سال هاست با توجه به تحریم های موجود بسیاری از صنایع تصمیم گرفتند تا قطعات مورد نیازشان را از مسیر مهندسی معکوس تولید نمایند. خشنودیم تا کنون توانسته ایم در بسیاری از حوزه های ساخت و مهندسی معکوس کیفیتی برابر یا حتی بیشتر از نمونه اصلی با قیمتی مناسب ارائه دهیم. وجود آزمایشگاه مجهز قطعات و قابلیت ساخت تجهیزات آزمون به ما کمک می کند تا از تولید خود نهایت اطمینان را حاصل نموده و گزارشات این آزمون ها را در اختیار مشتریان قرار دهیم.