محصولات شرکت dina motors

شرکت توسعه قوای محرکه دینا (Dina Motors) سازنده و ارائه دهنده تجهیزات تست موتور می باشد، این فعالیت ها علاوه بر حوزه های اتومبیل سازی، در حوزه های غیر خودرویی مانند دریایی و هوایی نیز موثر بوده است …

محصولات شرکت tectos

با استفاده از کوپلینگ ها و سامانه های مرتبط با آن نظیر سامانه های اتصال سریع کوپلینگ، میتوانید با استفاده از راه حل های اقتصادی، بهره وری و سرعت آزمونهای خود را افزایش دهید …

محصولات شرکت tandelta

سنسور کیفیت روغن شرکت TANDELTA بر اساس بالاترین و دقیق ترین استانداردها طراحی شده است. این سنسور قابلیت پایش دقیق و سریع هرگونه روغنی را در تجهیزات شما ایجاد نموده …