هنری فورد: شکست فرصتی است برای شروع دوباره،ولی این بار هوشمندانه تر». عدم جمع آوری و استفاده از دلایل خرابی موتور ممکن است منجر به تکرار دوباره خرابی شود. اگر اطلاعات شرایط کارکرد موتور در هنگام وقوع خرابی ثبت و مورد توجه قرار گیرد، تعیین علت خرابی بسیار آسان تر خواهد بود. در دنیای واقعی، اطلاعاتی که پس از خرابی موتور در دسترس است، معمولاً فقط این است که موتور خراب است. در حالی که تقریباً هر کسی که مجموعه ابزار خود را دارد می‌تواند موتور را از هم جدا کند و بگوید «چه چیزی» خراب شده است، «چگونه» و «چرا» شکسته شدن قطعه به درجه بسیار بالاتری از هوش و تجربه نیاز دارد. برای کمک به شما در تصمیم گیری هوشمندانه تر، ما اصول اولیه تجزیه و تحلیل خرابی موتور را برای سرعت بخشیدن به روند توسعه شما جمع آوری کرده ایم.

درون موتور قطعاتی وجود دارند، که میتواند خرابی رخ داده درون موتور را به راحتی در اختیار ما قرار دهند. شمع ها قسمتی از موتور هستند که در دسترس بوده که در صورت بازرسی شمع ها به ما نشان میدهد که خرابی رخ داده کلی است یا تنها در یک بخش از موتور اتفاق افتاده است. اگر تمام شمع ها خشک باشند به جز یکی از آنها به روغن آغشته شده باشد، نشان از این دارد که در آن سیلندر اتفاقی افتاده است. در حالی که گاهی با استفاده از برش فیلتر و بررسی روغن، از ایجاد خرابی در موتور اطلاع پیدا میکنیم ولی محل آن برای ما نامشخص است، تنها ممکن است با وجود ذرات آهنی از جنس یاتاقان، محل حدودی خرابی در یاتاقان مشخص باشد ولی کدام یاتاقان دچار چرخش و خرابی شده است مشخص نیست.
آنالیز و تحلیل خرابی با استفاده از دانش فنی و ابزارهای نمودار استخوان ماهی (Fish Bone Diagram)، داده های موجود از خرابی های گذشته، اسناد و مدارک فنی موتور و … از جمله فعالیت هایی است که سال ها در مجموعه دیناموتور در حال انجام است.