دینامومتر هیدرولیکی( 10 اینچی)

Prop-Shaft Water Brake Dyno 10 inch
میزان بار ترمزی متناسب با میزان سیال ورودی به دینامومتر می­باشد که با استفاده از شیر ورودی کنترل می­گردد. نیروی جذب شده باعث افزایش دمای آب سیال خنک کاری می­گردد. بیشینه دمای آب مجاز در خروج از دینامومتر 70 درجه می­باشد.
در حقیقت عملکرد دینامومتر، مانند یک پمپ آب خراب می­باشد که نیروی وارد شده را با آب داغ شده تعویض می­نماید.
 سرعت چرخش روتور با استفاده از سنسور القایی در داخل دینامومتر اندازه­گیری شده و از حاصل ضرب گشتاور در سرعت، میزان قدرت جذبی محاسبه می­گردد.
منحنی مشخصه دینامومتر در سرعت­های مختلف به شرح ذیل می­باشد.
پنل نمایشی این دستگاه، از نوع لمسی بوده و علاوه بر ورود اطلاعات مورد نیاز، امکان نمایش و ذخیره سازی اطلاعات را دارا می­باشد.
دستگاه علاوه بر نمایش همزمان اطلاعات دینامومتر  یک عدد سنسور فشار روغن موتور و یک عدد حسگر دمای اگزور  نیز مجهز میباشد
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و بر اساس درخواست مشتری امکان نصب کارت­های ثبت اطلاعات و نمایش اطلاعات دیگر را نیز دارا می­باشد.
 در صورت عدم استفاده مشتری از نرم افزار  با استفاده از حافظه جانبی دستگاه، امکان ثبت اطلاعات در حافظه موجود می­باشد و این اطلاعات در کامپیوتر قابل نمایش و آماده آنالیزهای بعدی می­باشد.

.

.


دانلود  

Prop-Shaft-Water-Brake-Dynamometr-150HP.pdf ●

.

.