Motor Azma

.
پس از تجربه چندین ساله از نرم افزار موتور آزما (نرم افزار مدیریت آزمون موتور) و ارائه آن به صنایع، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی گوناگون همچون مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو (ایپکو) جدیدترین و به روز ترین نسخه این نرم افزار برای اولین بار در این مرکز راه اندازی گردید.

.

ویژگی های این نرم افزار:
– قابلیت تعریف پارامترهای آزمون بر مبنای پروژه و نوع موتور
– امکان داده برداری و اجرای آزمون به صورت دستی و اتوماتیک
– یکپارچه سازی تعاریف و اختصارات بر روی سرور مرکزی
– ترتیب محدوده های هشدار و اخطار در چهار سطح جداگانه و بر مبنای موتور و نوع آزمون
– محیط کاربری راحت و آسان جهت انجام فرآیند آزمون های دستی
– امکان تعریف فرآیند آزمون به صورت اتوماتیک و اجرای آن بدون حضور کاربر
– امکان تعریف و اجرای فرمول و Lookuptable
– داده برداری اضطراری در مواقع خاموش شدن موتور
– ارتباط با دستگاه های جانبی مورد استفاده در اتاق آزمون
– مدیریت کاربران و تعریف سطوح دسترسی به بخش های مختلف نرم افزار