طراحی ، تامین و ساخت قطعات خودرو

tamin

با توجه به استفاده از دانش تامین قطعات در صنایع اتومبیل سازی تامین قطعات در صنایع غیر خودرویی مانند دریایی انجام شده است  در ذیل لیست تعدادی از این لوازم ارایه می‏گردد.

شرکت دینا با استفاده از توانمندی سازندگان مجرب در داخل کشور و یا در صورت نیاز در خارج از کشور قطعات مورد نیاز در صنایع را بر اساس تعداد مورد نیاز آن‏ها تامین نموده و در نهایت بر اساس آزمون‏های تاییدیه، تحویل مشتریان می‏نماید.

  • فیلتر روغن موتوردریایی
  • فیلتر سوخت موتور دریایی
  • سیت و گاید و سوپاپ موتور دریایی
  • یاتاقان های ثابت و متحرک
  • واشر آلات موتور
  • واشر سرسیلندر
  • پیچ های مخصوص سرسیلندر
  • فیلتر هوا
  • پمپ بنزین