مفتخریم توانسته ایم تاکنون بسیاری از قطعات مختلف قوای محرکه را باز تولید کنیم. لاینر، یاتاقان، سوپاپ، سیت سوپاپ، واشر سرسیلندر، پیچ سرسیلندر و …