مهندسی معکوس و ساخت انواع شیلنگ های پرفشار روغن و برگشت سوخت، لوله های انژکتور، شیر خاموش کن موتور، اورینگ ها، واشر توربو شارژر، سنسور اکسیژن، استپر موتور، انژکتور و …