Archive For 2017-09-26

انجام آزمون برروی موتور چنگان (CAHNGAN)

انجام آزمون برروی موتور چنگان (CAHNGAN)

Changan

.

پس از آزمون موتورهای مختلف، از خودروساز های مختلف این بار موتور خودروی چنگان را تحت آزمون تمام بار قرار دادیم، این خودرو هم اکنون توسط گروه خودروسازی سایپا در ایران به تولید می رسد.

.

آزمایشگاه دیناموتور توانمندی تعریف و اجرای انواع آزمون های عملکردی و دوام را بر اساس نیاز مشتریان دارا می باشد.

آزمون موتور ARIO 1600 اتومات

آزمون موتور ARIO 1600 اتومات

.

ARIO-1600

.

پس از آزمون موتور خودروی CERATO با حجم 1600 سی سی محصول شرکت خودروسازی KIA ، این بار موتور خودروی ARIO 1600  اتومات را تحت آزمون تمام بار قرار دادیم . این خودرو هم اکنون توسط گروه خودروسازی سایپا در ایران به تولید می رسد.

.

آزمایشگاه دینا موتور توانمندی تعریف و اجرای انواع آزمون های عملکردی و دوام را بر اساس نیاز مشتریان دارا می باشد.
Go Top