Archive For 2017-11-28

انجام آزمون حلالیت هوا در روغن (Oil Aeration)

انجام آزمون حلالیت هوا در روغن (Oil Aeration)

.

Oil-Aeration-Test

.

در طرح توسعه و بهینه سازی موتور ها، آزمون حلالیت هوا در روغن موتور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. همچنین استفاده از روغن موتوری که در شرایط کارکرد موتور کمترین حلالیت هوا در خود را دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. نتایج این آزمون بررسی می کند که روغن موتور مورد نظر شرایط کارکرد مطلوبی را دارد یا خیر .

.

هدف اصلي از انجام اين آزمون اطمينان حاصل كردن از كاركرد موتور در شرايط سطوح مختلف روغن مي باشد. افزایش حلالیت هوا در روغن موتور مي تواند باعث آسیب رساندن به ياتاقانها و لقي گيرهاي هيدروليكي شود.

.

ميزان هواي حل شده در روغن بستگي به عواملي مانند شرايط كاري موتور (سرعت و بار)، شرايط رانندگي (شتابگيري، شيب و…) ، مقدار روغن، نيروهاي برشي روغن و تغييرات فشار روغن، فشار سيستم روانكاري، نحوه برگشت روغن به داخل كارتر، نحوه قرار گيري لوله مكش روغن به تلمبه روغن و قرار گيري صفحات جلوگيري از ضد ايجاد كف افزودنيهاي روغن دارد.

.

در صورتيكه مقدار روغن موجود در مخزن روغن بيش از حد باشد با وزنه هاي تعادلي ميل لنگ برخورد كرده و باعث تلاطم روغن و ايجاد جريانهاي آشفته مي گردد. كه اين عامل باعث ازدياد مقدار هواي حل شده در روغن ميگردد.

.

اگر مقدار روغن موجود در مخزن روغن از حد مجاز كمتر باشد باعث مكش هوا به داخل پمپ روغن و افزايش ميزان هواي حل شده مي گردد.

.

انجام آزمون حلالیت هوا در روغن برای یک موتور از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر به هر علتي ميزان “حلاليت هوا در روغن” در اين موتور فراتر از حد مجاز رود، منجر به وقوع مشكلات جانبي در لقي گيرهاي روغني و پوسته ياتاقانها خواهد شد. از همین رو استفاده از نوع روغن در موتور اهمیت بسیاری دارد. اگر روغن موتور مورد استفاده در موتور در شرایط کارکرد مختلف موتور مقدار هوای کمتری در خود حل کند، عمر موتور و قطعات آن بالاتر رفته و استهلاک آن پایین تر خواهد آمد. به همین دلیل این موضوع در تولید یک روغن موتور ایده آل اهمیت فراوانی دارد.

.

آزمایشگاه دیناموتور توانمندی تعریف و اجرای انواع آزمون های عملکردی و دوام را بر اساس نیاز مشتریان دارا می باشد.

آزمون تسمه زمانبندی موتور TU5-R2

آزمون تسمه زمانبندی موتور TU5-R2

R2-TU5

.

در آزمایشگاه دینا موتور پس از انجام انواع آزمون های موتوری و قطعه ای بر روی انواع موتورهای داخلی و خارجی، این بار تسمه زمانبندی موتور TU5-R2 را در مدت زمان 400 ساعت بر روی این موتور مورد آزمون قرار داده ایم.
آزمایشگاه دیناموتور توانمندی تعریف و اجرای انواع آزمون های عملکردی و دوام را بر اساس نیاز مشتریان دارا می باشد.

انجام آزمون برروی موتور خودروی ریچ 2400 (RICH)

انجام آزمون برروی موتور خودروی ریچ 2400 (RICH)

Rich-2400
در آزمایشگاه دیناموتور پس از انجام انواع آزمون های موتوری بر روی انواع موتورهای داخلی و خارجی، این بار ، موتور خودروی RICH با حجم 2400 سی سی محصول گروه خودروسازی سایپا تحت آزمون قرار گرفت .

.

آزمایشگاه دیناموتور توانمندی تعریف و اجرای انواع آزمون های عملکردی و دوام را بر اساس نیاز مشتریان دارا می باشد.
Go Top